Archive for the ‘Sitemap’ Category

Data

Wednesday, August 15th, 2018

Det här med data är inte alltid det lättaste. Och framför allt inte när tekniken med internet till stor behöver integreras med företagens egna lokala nätverk. Om det finns det mer här.

Högt

Thursday, May 4th, 2017

Högt i skyn brukar de finnas. Kan vara fåglar men också flaggor. Och om det sista kan man här läsa mer.

Ur

Wednesday, February 1st, 2017

led är tiden. Detta då klockor fortfarande används fast de egentligen inte behövs. Mer här om det på tid.