Archive for August, 2018

Data

Wednesday, August 15th, 2018

Det här med data är inte alltid det lättaste. Och framför allt inte när tekniken med internet till stor behöver integreras med företagens egna lokala nätverk. Om det finns det mer här.