Archive for May, 2017

Högt

Thursday, May 4th, 2017

Högt i skyn brukar de finnas. Kan vara fåglar men också flaggor. Och om det sista kan man här läsa mer.